Banki- és pénzügyek

 • Jogi tanácsadás tranzakciók strukturálásával kapcsolatosan vagy annak érdekében, hogy új termékek és szolgáltatások megfeleljenek a mindenkori hatályos banki és pénzügyi jogszabályoknak;
 • Hitelkeret megállapodások tárgyalása és megfogalmazása
 • Pénzügyi intézmények, hitelezők vagy más szindikátusi tagok, részesedések értékesítői vagy vásárlói oldalon való képviselete;
 • Fedezett és fedezetlen hitelállományokkal kapcsolatos jogi dokumentáció elkészítése;
 • Határokon átnyúló szolgáltatások strukturálása pénzügyi intézmények nevében, valamint kereskedelmi finanszírozási ügyletekben való jogi szolgáltatás nyújtása;
 • Pénzintézetek, befektetési alapok és vállalati szervezetek képviselete fúziók és akvizíciók finanszírozásával kapcsolatban, valamint tőkeáttételes felvásárlások, átszervezések, és más hasonló jogügyletekben való közreműködés, az ezzel kapcsolatos jogi dokumentáció elkészítése;
 • Vevők, bérlők, bérbeadók, hitelezők, és egyéb szerződő felek széles körű képviselete;
 • Szállítási, gyártási, high-tech, és ipari berendezések beszerzésének finanszírozásával kapcsolatos jogi tanácsadás;
 • Projektfinanszírozási jogügyletek lebonyolítása;
 • Finanszírozási struktúrákkal kapcsolatos jogi dokumentáció elkészítése sajátos iparág specifikus jogi és adózási követelményeknek való megfelelőség érdekében;
 • Pénzügyi intézmények és vállalati szervezetek jogi képviselete, kötvények kibocsátásával, részvények és egyéb tőkepiaci eszközökkel kapcsolatos jogi szolgáltatásnyújtás;
 • Adósok és hitelezők közötti jogvitákban, csőd és egyéb fizetésképtelenségi eljárásokban való jogi képviselet – belföldi, regionális, és nemzetközi szinten;
 • Közreműködés elektronikus szolgáltatások és termékek fejlesztésében, finanszírozásában és beszerzésében, valamint internet szolgáltatások strukturálásában, összhangban a globális kereskedelmi, értékpapír-, és banki törvényekkel.
Görgess a tetejére