Társasági jog és kereskedelmi jog

 

Társasági jog:

 • Cégek, fióktelepek és helyi képviseletek alapítása Magyarországon;
 • Cégek átalakulásával kapcsolatos tanácsadás, társasági dokumentumok elkészítése a magyar bejegyzéssel kapcsolatos jogszabályok alapján;
 • Társasági szerződéssel, alapító okirattal kapcsolatos tanácsadás, cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatos tanácsadás, belső eljárási folyamatok szabályozása;
 • Társaságok ügyvezetői és felügyelőbizottsági tagok jogaival és kötelességeivel, valamint a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok felelősségévelkapcsolatos jogi tanácsadás;
 • A taggyűlések előkészítése és az ezzel kapcsolatos tanácsadási feladatok ellátása, felügyelőbizottsági gyűléseken való részvétel;
 • Társasági dokumentumok elkészítése és módosítása a mindenkori hatályos cégeljárásokra vonatkozó jogszabályok alapján;
 • Társasági tőkére (jegyzett tőke, tőketartalék, stb.) vonatkozó és az ezzel kapcsolatos tranzakciókban való jogi tanácsadás;
 • Tanácsadás és jogi képviselet a cégeljárással kapcsolatos ügyekben és a cégbíróságok előtt;
 • Társaságok megszűnéséhez kapcsolódó jogi segítségnyújtás (végelszámolás, felszámolási eljárás).

Kereskedelmi jog:

 • Változatos pénzügyi-kereskedelmi struktúrákkal kapcsolatos jogi tanácsadás;
 • A vállalati struktúrák megvalósításához szükséges adásvételi szerződések elkészítése;
 • Kereskedelmi szerződések elkészítése és tanácsadás (szállítási szerződések, lízingszerződések, vállalkozási szerződések, stb.);
 • Kölcsön- és biztosítékszerződések elkészítése és tanácsadás, beleértve a tulajdonjog átruházását is;
 • Jogi tanácsadás a kereskedelemmel foglalkozó társaságok mindennapi működésével kapcsolatos kérdésekben;
 • Elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben tanácsadás;
 • Belső szabályzatok fejlesztése;
 • Szerzői jogi tanácsok, szabadalmak, minták, adatbázisok;
 • Védjegyek bejegyzése és fenntartása, ügyfeleink képviselete peres ügyekben és végrehajtási eljárásokban;
 • Jogi tanácsadás külföldi vállalatok részére az általános szerződési feltételek magyar jog szerinti átvételében;
 • Ügyfeleink széles körű jogi képviselete a jogviták esetén.
Görgess a tetejére